Dil Konuşma Bozuklukları

 •  28.09.2018 
  DİL KONUŞMA BOZUKLUKLARI


  Travmatik Beyin Hasarına Bağlı Dil Konuşma Bozuklukları

  Travmatik Beyin Hasarı Nedir? Travmatik beyin hasarı (TBH), kafanın ani ve şiddetli bir şekilde bir nesneye çarpması (araba camı, kalorifer, beton gibi) ya da bir nesnenin kafatasını delerek beyin dokusuna zarar vermesi (kurşun, çivi gibi) sonucu orta...


  Sesbilgisel (Fonolojik) Bozukluklar

  Fonoloji, dili oluşturan konuşma sesleriyle ilgilenen bir uzmanlık alanıdır. Fonolojik bozukluğu olan kişilerde, kişinin çeşitli sesleri yanlış kullanması, seslerinin yerlerini değiştirmesi ya da sesleri düşürmesi görülmektedir. Fonolojik bozuklukta hatalard...


  Selektif Mutizm (Seçici Konuşmama)

  Tanım ve ortaya çıkma şekilleri
  Latince ‚mutus’ kelimesinden gelen mutizm‚ ‚sessiz’, ‚suskunluk’ anlamına gelir. Selektif mutizm (seçici konuşmamazlık) genellikle çocuk yaşta kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Bu yüzdende çocukluk hastalığı olarakta ...


  Özgül Dil Bozukluğu

  Özgül dil bozukluğu (ÖDB) herhangi bir işitme kaybı veya başka bir gelişimsel bozukluğu olmayan çocuklarda görülen, dil becerilerini edinmede gecikmeye neden olan bir dil bozukluğudur. Bazı kaynaklarda Özgün Dil Bozukluğu olarak da geçen bu bozuklu...


  Otizme Bağlı Dil Konuşma Bozuklukları

  Otizm nedir ?
  Otizm, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Günümüzde, otizme neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte kimi araştırmacılara göre beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen ...


  Afazi

  Afazi, beyinin sol yarı küresindeki dil merkezlerinde beyin travması veya dejeneretif hastalıklar gibi sebeplerle oluşan hasar sonucunda, meydana gelen dil bozukluğudur. Buna bağlı olarak hastanın konuşma, konuşulanı anlama, adlandırma, tekrarlama, o...


  Apraksi

  Bilinci yerinde, anlaması normal bir kişinin motor, duyusal ve koordinasyon kusuru olmaksızın bildiği amaçlı bir hareketi yapamamasına apraksi denir. Amaçlı hareket, dominan hemisferin arka yarısı ve özellikle supramarginal girusta tasarlanır. Buradan kalka...


  Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluklar

  Fonolojik Bozukluklar ve Artikülasyon Sorunları okul öncesi dönemi çocuklarında en sık karşılaşılan dil konuşma problemlerindendir. Böyle bir sorunu olan çocukların aileleri ve öğretmenleri çocuklarının konuşmalarını anlamadıklarını, bazı sesleri söyleyemedik...


  Dil ve Konuşma Gecikmesi

  Dil ve konuşma birbirinden farklıdır. Dil , insanların birbirleriyle duygu ve düşüncelerini paylaşmak amacıyla kullandığı ortak kurallar sistemidir. Bir dil, yalnızca konuşma dilini akla getirmemelidir; yazı ve işaret kullanımı da bir dildir. Konuşma ...


  Dizartri

  Dizartri nedir?

  Merkezi Sinir Sistemi ve/veya Çevresel Sinir Sistemi ya da her iki sistem hasarına bağlı olarak, konuşma düzeneğini kontrol eden kaslarda spastisite, flaksidite, koordinasyon bozukluğu, paralizi sonucu konuşmanın solunum, sesleme, rezonans,...


  Dudak-Damak Yarıklığına Bağlı Konuşma Bozukluğu

  Damak-dudak yarıklığı; dudak, sert damak, yumuşak damak, diş ve burun gibi yapıların bir ya da birden fazlasının anne karnında tam olarak gelişmemesine bağlı olarak ortaya çıkan anatomik bozukluktur. Sadece dudak yarıklığı şeklinde ortaya çıkabileceği ...


  Dudak Okuma Eğitimi

  Konuşma eyleminin sonunda sadece ses değil, görüntü de üretilir. Yani, konuşmada kullanılan seslerin üretiminde yer alan bir dizi devinim, gözle izlenebilir özelliğe sahiptir.

  Konuşma, “kulağa hizmet eder” ama “ağzı da hareket ettirir” ve “böylece,...


  Hızlı (Binişik) Konuşma (Takifemi)

  Takifemi, konuşma ritminin sözcük ya da sözce tekrarları, uygun olmayan yerlerde duraklamalar, sözcük içindeki hecelerin yerlerinin değiştirilerek söylenmesi gibi düzensizlikler nedeniyle bozulmasıdır. Takifemisi olan kişiler çok hızlı konuşurlar ve gen...


  Motor Konuşma Bozuklukları

  Motor konuşma bozuklukları nelerdir?

  Konuşma, ses, işitme, ağız-yüz düzeneği kullanılarak gelişen; kompleks bir nöral entegrasyon ve pek çok fizyolojik sistemin hızlı koordinasyonunu gerektiren duyusal ve motor bir süreçtir. Konuşmanın solunum, sesleme (...


  İşitme kaybına bağlı Dil Konuşma Sorunları

  Dil ve konuşma gelişimini engelleyen faktörler arasında işitme kaybının varlığı mutlaka yer almaktadır çünkü dil ve konuşma gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için en önemli faktörlerden birisi de sağlıklı bir işitmenin olmasıdır. İşitme...


  Kekemelik (Takipemi)

  Kekemelik, konuşmanın akıcılığında görülen, normalin üstünde sıklıkta ve uzunlukta engellerdir fakat bir hastalık veya davranış bozukluğu değildir. Bu engeller; tekrarlar, uzatmalar, bloklar şeklinde kendini gösterir. Kekemelik sorununda, konuşma akıcılığı v...