Özgül Dil Bozukluğu

  •  12.10.2018 - Dil Konuşma Bozuklukları
    Özgül Dil Bozukluğu

    Özgül dil bozukluğu (ÖDB) herhangi bir işitme kaybı veya başka bir gelişimsel bozukluğu olmayan çocuklarda görülen, dil becerilerini edinmede gecikmeye neden olan bir dil bozukluğudur. Bazı kaynaklarda Özgün Dil Bozukluğu olarak da geçen bu bozukluğun tanısını koyabilmek için çocuğun dil edinimini etkileyebilecek görme bozukluğu, işitme bozukluğu, zihin engeli, nörolojik bozukluklar veya belirlenebilir bir sosyal yoksunluk olmaması gerekmektedir.
    Çocuklukta görülen en yaygın öğrenme bozukluklarından biridir ve okul öncesi çocukların yaklaşık %7-8’inde görülmektedir. Erken müdahale edilmezse okul çağına geldiklerinde Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB) tanısı alabilirler ve ÖDB’ nin etkileri yetişkinliğe kadar sürebilir.