Sesbilgisel (Fonolojik) Bozukluklar

 •  12.10.2018 - Dil Konuşma Bozuklukları
  Sesbilgisel (Fonolojik) Bozukluklar

  Fonoloji, dili oluşturan konuşma sesleriyle ilgilenen bir uzmanlık alanıdır. Fonolojik bozukluğu olan kişilerde, kişinin çeşitli sesleri yanlış kullanması, seslerinin yerlerini değiştirmesi ya da sesleri düşürmesi görülmektedir.
  Fonolojik bozuklukta hatalarda tutarsızlık görülmektedir. Örneğin kişi “kitap” yerine bir sefer “kipat”, bir sefer “tipak” diyebilir.

  Fonolojik bozukluk ve Artikülasyon bozukluğu arasındaki farklar nelerdir?

  Artikülasyon bozukluğu, bir konuşma bozukluğu iken fonolojik bozukluk, bir dil bozukluğudur. Artikülasyon bozukluğunda hatalar tutarlılık gösterirken, fonolojik bozuklukta hatalar tutarsızdır. Artikülasyon bozukluğunda hedef ses, kişinin dağarcığında bulunmazken, fonolojik bozuklukta hedef ses kişinin ses dağarcığında bulunabilir.

  Fonolojik (Sesbilgisel) bozukluk nasıl tedavi edilir?

  Fonolojik (Sesbilgisel) bozukluğu tedavisinde dil ve konuşma terapisi uygulanır. Çocuklara uygulanan terapilerde belirli seslerin nasıl oluşturulacağı öğretilir.