Şemanur Ok
 • ŞEYMANUR OK  Kişisel Bilgiler
  Ad Soyad Şeymanur OK
  Doğum Tarihi 12.03.1997
  Doğum Yeri Beykoz

  Eğitim Bilgileri
  2014-2018 Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Lisans
  2010-2014 İstanbul Üsküdar Lisesi
  Seminerler ve Kurslar
  Mayıs,2015 8.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi
  Mayıs,2015 2. Uluslararası Disleksi Kongresi
  Nisan,2016 2. Dünya Ses Günü Sempozyumu
  Ekim,2016 Foniatri Semineri – Canlı Larengeal Cerrahi
  Kasım,2016 Çocuk Nörolojisi – Çocuk Psikiyatrisi Ortak Toplantısı: Çocuklarda Davranış ve Konuşma Bozukluklarına Neden Olan Epilepsiler
  Mart,2017 Foniatri Semineri
  Nisan,2017 3. Dünya Ses Günü Sempozyumu
  Nisan,2017 9.Ulusal Larengoloji Kongresi
  Nisan,2017 9.Ulusal Larengoloji Kongresi ”Videolaringostroboskopi” çalıştayı
  Mayıs,2017 9.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi
  Mayıs,2017 9.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi ”Total Larenjektomi Sonrası Ses Rehabilitasyonu: Ses Protezi Uygulamaları” Kursu
  Mayıs,2017 9.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi ”Pediatrik Koklear İmplant Kullanıcılarında İşitsel Algının Değerlendirilmesi ve Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesi” Kursu
  Haziran,2017 ”Disleksiyi Anlamak” Sempozyumu

  Çalışmalar ve Tez
  Nisan, 2017 Dil ve Konuşma Terapisi 1. 2. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Ses Özelliklerinin Akustik Olarak Karşılaştırılması
  Mayıs,2017 Dil ve Konuşma Terapisi ve Odyoloji Bölümü Öğrencilerinin Ses Özelliklerinin Akustik olarak Karşılaştırılması
  Mayıs,2018 3-5 Yaş Aralığındaki Kekemeliği Olan ve Olmayan Bireylerin Sözdizimsel ve Morfolojik Becerilerinin İncelenmesi (Lisans Bitirme Tezi)
  Yabancı Dil
  İngilizce Orta seviye

  Yetkinlikler
  Bilgisayar Microsoft Office(Word,Excel,Powerpoint)

  Özet Bilgi
  Meslek Dil ve Konuşma Terapisti